อบรม

กิจกรรมอบรม หลักสูตร : พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวก และการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 นี้ บริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติก จำกัด
ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเพื่อ

ปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน เพื่อให้เกิดสมดุลทางความคิด และเพื่อพัฒนาทักษะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้เพื่อนร่วมทีมยอมรับ อันจะนำไปสู่ทีมแห่งพลังร่วม (Team Synergy)

ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
คุณสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ ผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติก จำกัด และทีมงาน ได้จัดทำชุดอาหารแห้ง มอบให้กับพี่น้องในชุมชนพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติโรคโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือสาธารณะ องค์กรการกุศล และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯลฯ จึงได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง

covid-19
โควิค19

ทำความสะอาด บริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติก จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติก คุณ สิญจ์พธู หาญวรากิตติ์  ได้จัดหาทีมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลทั่วบริษัท ผ่านเครื่องพ่นละอองฝอย ULV‎ เพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อไวรัส และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดหนองบัวหิ่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ผู้บริหาร เอส.พี.วาย. คอสเมติก คุณ สิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดหนองบัวหิ่ง กับคุณ ขวัญชนก ทวนวิจิตร CEO Wink White Thailand

merit2
merit2

บริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับ สุนัขและแมวจรจัด

คุณสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์
ได้นำอาหาร และสิ่งของจำเป็น ไปบริจาคให้กับสุนัข และแมวจรจัด
ที่ ศูนย์ดูแลสุนัข และแมวจรจัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Sport Day S.P.Y.Cosmetic

บรรยากาศคึกคักสำหรับกิจกรรมกีฬาสีประจำปีสนุกสนาน พร้อมรักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา