กิจกรรมอบรม หลักสูตร : พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวก และการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 นี้ บริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติก จำกัด
ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเพื่อ

ปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน เพื่อให้เกิดสมดุลทางความคิด และเพื่อพัฒนาทักษะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้เพื่อนร่วมทีมยอมรับ อันจะนำไปสู่ทีมแห่งพลังร่วม (Team Synergy)

ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
คุณสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ ผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติก จำกัด และทีมงาน ได้จัดทำชุดอาหารแห้ง มอบให้กับพี่น้องในชุมชนพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติโรคโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือสาธารณะ องค์กรการกุศล และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯลฯ จึงได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง

โควิค19

ทำความสะอาด บริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติก จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติก คุณ สิญจ์พธู หาญวรากิตติ์  ได้จัดหาทีมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลทั่วบริษัท ผ่านเครื่องพ่นละอองฝอย ULV‎ เพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อไวรัส และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดหนองบัวหิ่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ผู้บริหาร เอส.พี.วาย. คอสเมติก คุณ สิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดหนองบัวหิ่ง กับคุณ ขวัญชนก ทวนวิจิตร CEO Wink White Thailand

บริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับ สุนัขและแมวจรจัด

คุณสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์
ได้นำอาหาร และสิ่งของจำเป็น ไปบริจาคให้กับสุนัข และแมวจรจัด
ที่ ศูนย์ดูแลสุนัข และแมวจรจัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Sport Day S.P.Y.Cosmetic

บรรยากาศคึกคักสำหรับกิจกรรมกีฬาสีประจำปีสนุกสนาน พร้อมรักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา