OEM คืออะไร ? จริง ๆ แล้ว OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer หมายถึง การที่เจ้าของแบรนด์ไปจ้างโรงงานผู้ผลิต ให้ผลิตสินค้าที่เจ้าของแบรนด์เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้ว โดยที่โรงงานผู้ผลิตมีอุปกรณ์การผลิตรวมทั้งเครื่องจักรต่างๆ ไว้รองรับการผลิตสินค้าประเภทนั้นอยู่แล้ว เมื่อผลิตสินค้าตามสูตรของลูกค้าเสร็จแล้ว ก็ส่งมอบเพื่อให้ลูกค้านำไปติดเป็นแบรนด์ของตัวเองพร้อมที่จำหน่ายได้เลย ที่นี้ลูกค้าคงเข้าใจ ศัพท์จำว่า OEM กันแล้วใช่ไหมล่ะ แล้วเคยได้ยิน ODM ครีมไหม สำหรับ ODM นั้นย่อมาจาก Original Design Manufacturer หมายถึง โรงงานผู้ผลิต จะคิดค้นสูตร, ผลิตสินค้า รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับลูกค้าเพื่อนำไปขายในแบรนด์ตัวเอง ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดสเปคของสินค้าได้เอง เช่น เนื้อครีม, สารสกัด เป็นต้น หรือเป็นการคิดค้นและปรับปรุงสูตร ร่วมกัน ซึ่งวิธีนี้ข้อดีคือ ลูกค้าจะรู้และประเมินงบประมาณในการผลิตสินค้าได้ สำหรับใครที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง บริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติก จำกัด ที่สามารถผลิตเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นแบบ OEM หรือ ODM …

OEM คืออะไร ? Read More »