ผู้ป่วย “โควิด-19” ที่หายแล้ว บริจาค “พลาสมา” ช่วยผู้ป่วยคนอื่นได้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายแล้ว กลับมา “บริจาคพลาสมา” นำไปรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผยว่า ผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) แล้วได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว จะมีภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่หายแล้ว เปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง เป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตได้ และพลาสมาที่มีภูมิคุ้มกันนี้ไม่สามารถหาได้จากที่ใด ต้องได้มาจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อและหายแล้วสร้างขึ้นมาเองได้เท่านั้น บริจาค พลาสมา ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงอยากเชิญชวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายดีแล้ว กลับมาบริจาคพลาสมาที่มีภูมิต้านทานต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้กับผู้ป่วยท่านอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง วิธีขอบริจาคพลาสมา เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 การบริจาคพลาสมาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยขอให้แจ้งความประสงค์ต้องการบริจาคกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และจำเป็นต้องลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการบริจาคพลาสมา เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 …

ผู้ป่วย “โควิด-19” ที่หายแล้ว บริจาค “พลาสมา” ช่วยผู้ป่วยคนอื่นได้ Read More »