ตลาดเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว กำลังเติมโตในตลาดโลกสูงถึง 13.4 พันล้านเหรียญ ใน ปี 2025 จากงานวิจัยของ Zion Market Research ตามรายงานพบว่า ตลาดเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ากำลังเติมโตในตลาดโลก มีมูลค่ากว่า 8.91 พันล้านเหรียญ ในปี 2018 และคาดว่า ตลาดเครื่องสำอาง จะเพิ่มขึ้นอีกราว 13.4 พันล้านดอลล่าสหรัฐ ในปี 2025 โดยในปีระหว่างปี 2018 จนถึงปี 2025 จะมีการเติบโตมากขึ้นถึง 6% โดยประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับดูแลผิวหน้านั้นได้แก่ แป้งฝุ่น, คอนซีลเลอร์, รองพื้น, แปรง, บรอนเซอร์, และอื่น ๆ โดยที่ แป้งฝุ่นมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงมากในปี 2018 และมีความต้องการสูง ทั้งจากประเทศผู้พัฒนาเครื่องสำอางและประเทศผู้ผลิต นอกจากนั้น ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่ายและราคาจับต้องได้ และสามารถเติมโตเพิ่มขั้นอีกได้ในอนาคต ตลาดเครื่องสำอางมีมูลค่าสูง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในระยะข้างหน้า จากความต้องการในตลาดเดิม ที่ยังคงเติบโต รวมถึงความต้องการในตลาดใหม่ๆ ที่ขยายตัวออกไป …

ตลาดเครื่องสำอาง Read More »